Produkte – Pjesë për Autovetura

SISTEMI MOTORRIK I AUTOMJETIT
Filter Ajri
Filter nafte/Filter benzine
Filter vaji
Filter Hidrauliku
Filter Kondicioneri
Guranicion testate
Guarnicion Kapaku
Guarnicion testate set
Guarnicion thithje
Guarnicion shkarko
Guarnicion sedokardi
Guarnicione/permistope
Guide Valvule
Rrip Dinamo
Rrip Motorri,Kit rrip Faze
Pulexhe freksioni
Pulexhe kollodoku
Tensionues Rripi
Amortizatore Rripi
Filter sofjimi
Piston
Fasho
Bronxina bjelle/bronxina bango
Kembe Kamio
Kembe motorri
Turbo
SISTEMI I FRENIMIT TË AUTOMJETIT
Ferrota para
Tambure Para
Cepa
Ferrota Mbrapa
Tambure Mbrapa
Tub freni
Kavo frena dore
Dadiceke
Cilinder Freni
Pompe Freni
Fishek Frenash
Pompe Vakumi
Kit riparimi Pompe Vakumi
Pompe nafte,pompe benzine
Pompe nafte kit/pompe benzine kit
SISTEMI I FREKSIONIT TË AUTOMJETIT
Disk Freksioni
Specidisk
Kit freksioni
Pompe freksioni tek pedali/tek kamio
Kuzhinete freksioni
Kavo freksioni
Volant
Kit Volant + disk, specidisk
Semiaks
Grusht
Gomine grushti
Permistop diferenciali
Kuzhinete diferenciali
SISTEMI I DREJTIMIT TË AUTOMJETIT
Pompe e grupit timonit
Kit riparimi i grupit te timonit
Pulexhe e grupit te timonit
Gomine grupi timonit
Amortizatore para
Amortizatore mbrapa
Susta
Support amortizatori
Stabilizator
Krah
Tirant /koke zbare
Kuzhinete
Kit kuzhinete
Moco
Gomina ure
SISTEMI NGROHËS DHE FTOHËS I AUTOMJETIT
Radiator Uji
Radiator kondicioneri
Radiator interkuleri
Radiator Kaloriferi
Kompresor kondicioneri
Filter gazi
Tub Radiatori
Serbentine kondicioneri
Fishek kondicioneri
Depozite uji
Tape radiatori
Serbentine vaji
Ventilator
Pompe uji
Guarnicion i pompes se ujit
Thermostat
Guarnicion i termostatit
SISTEMI ELEKTRIK I AUTOMJETIT
Filter Ajri
Bobine
Kandeleta
Pompe uji xhami
Celes xhami
Xham feneri
Sensor filter ajri
Motorr ngrohje
Stopa
Kit fener mjegulle
Sinjale
Celes sinjali
Kandele
Fener
Reflektor